No Image

CHƠI STOCK

April 13, 2020 Michael Bui 0

Hồi xưa,thời thập niên 90′ chơi Stock còn cần Broker. Tất cả đều giao cho họ, mua hay bán, lời hay lỗ,người chơi Stock lúc […]

No Image

FOX NEWS

April 13, 2020 Michael Bui 0

Fox News đích thật không phải là News Agency. Những người đọc tin thường bóp méo sự thật,họ nói theo cảm tính đễ chiều lòng […]