LÀ CHỦ HOẶC ĐI LÀM DƯỚI DẠNG 1099’S CÓ XIN TIỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP ĐƯỢC KHÔNG?

Thông thường lãnh lương qua dạng W-2’s thì khi thất nghiệp, người bị mất việc vì có đóng tiền Unemployment Insurance nên họ chỉ việc khai báo rồi sẻ được lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp.

Còn những ai là chủ hay đi làm lãnh lương qua dạng 1099’s thì không được, vì họ không thể và không bị bắt buộc phải đóng khoản tiền bảo hiểm Unemployment Insurance này, nên họ không qualify đễ xin.

Làm Chủ lời ăn lỗ chịu. Nhân viên Hợp Đồng Độc Lập (Independent Contractor) làm bao nhiêu bỏ túi bấy nhiêu, cuối năm mới lo khai thuế đóng tiền già, Federal & State này nọ..

Nhưng nay thì GOOD NEWS, nếu Tiểu Bang hay chổ của quý vị (cả chủ lẫn thợ diện 1099’s) đang sống đã được Tuyên Bố Bị Hậu Quả Trực Tiếp Từ Một Thảm Họa Lớn Bởi Tổng Thống Hoa Kỳ (Direct Result Of a Major Disaster Declared By The President of the United States).

THÌ QUÝ VỊ ĐÃ HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỄ XIN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP.

Theo website FEMA ( Federal Emergency Management Agency). Ngày March 20th, 2020. Tổng Thống Donald J. Trump đã phê chuẩn Tuyên Bố Thảm Họa Lớn Cho TB California và còn đang tiếp tục.

Hành Động này sẻ cho phép Ngân Sách Liên Bang hổ trợ các khoản trợ cấp khẩn cấp cho tất cả các khu vực đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TB California. Liên Bang gánh 75% – Tiểu Bang chịu 25%.

Người muốn xin phải hội một trong những điều kiện dưới đây và không còn ngõ xin trợ cấp nào khác:

1/ Mất việc.
2/ Không thể đi tới nơi làm việc
3/ Sở làm bị hủy hoại.
4/ Trở thành chủ gia đình và đang tìm việc vì cựu chủ gia đình đã chết do thảm họa.
5/ Không thể làm việc được vì bị thương do thiên tai.

Hầu hết chúng ta đang rơi vào trường hợp 1 hay 2, vì rất nhiều các công sở – hảng xưởng – hàng quán – các cửa tiệm đã đóng cửa.

Theo Luật hiện nay tại California, người lãnh trợ cấp thất nghiệp đang được lãnh từ 50$ -1,252$ tùy theo trường hợp, thời gian được nhận tối đa là 26 tuần.

Hôm thứ 7, Mar 27th,2020, sau khi thông qua Lưỡng Viện và được TT Trump ký, Coronavirus Bill đã trở thành Luật. Với số tiền 2 ngàn tỷ dollars ấy, người được lãnh trợ cấp thất nghiệp sẻ được lãnh thêm 600$/tuần trong vòng 4 tháng, ngoài số tiền trợ cấp đang được hưởng.

Thí dụ đang lãnh 700$/tuần thì được cộng thêm 600$/tuần thành 1,300$/tuần (600$ cho thêm chỉ được 4 tháng – phúc lợi này hết hạn ngày July 31st, 2020).

Ngoài ra thay vì được lãnh thất nghiệp 26 tuần, nay nhờ Coronavirus Bill, thời gian lãnh sẻ tăng thêm 13 tuần nửa, tức là tổng cộng sẻ được 39 tuần.

Quý vị chủ tiệm hoặc nhân viên 1099’s ở California có thể vào website tạo tài khoản rồi điền online xin trợ cấp. Những ai ở các Tiểu bang khác, xin đi tìm hiểu coi chỗ mình ở đã được Tổng Thống Tuyên Bố Bị Hậu Quả Trực Tiếp Từ Một Thảm Họa Lớn (Direct Result Of a Major Disaster Declared By The President of the United States)..chưa nhé.

Ở California vào đây mở account (New Registration) : https://portal.edd.ca.gov/WebApp/Login…

Ở các Tiểu Bang khác vào đây kiếm link theo mủi tên từng TB (Location) :https://www.careeronestop.org/…/find-unemployment-benefits.…

Website Benefits.gov của chính phủ Hoa Kỳ đễ tìm hiểu thêm về Disaster Unemployment Assistance: https://www.benefits.gov/benefit/597…

Good Luck các anh các chị.

Michael Bùi
Mar 29th, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply