Giới thiệu

THIẾU HIỂU BIẾT LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN!!!

   Thứ  quí nhất của một nền dân chủ là: thông tin chính xác và độc lập với chính quyền. Thế nhưng ngày nay, thông tin giả tràn ngập trang web và FB. Thông tin giả làm cho người dân bị rối và không phân biệt được giả/thật, chánh tà/đúng sai lẫn lộn. Do đó, mục tiêu chính của Sự Thật Lề Đường là cùng nhau góp sức để mang đến những thông tin và phân tích chính xác, cập nhật về những vấn đề cấp bách xung quanh chúng ta.

Mục đích chính là trao đổi thông tin & sự thật giữa bạn hữu và những ai quan tâm đến tình hình nước Mỹ. Không ỡm ờ hay giật gân hòng câu views, likes và tuyệt đối không tin vịt. Ở đây chỉ có sự thật, lương tri và lẽ phải, không có huyễn ngôn, tin vịt, bánh vẽ mị dân

——————————————

Our war on Fake News!!

The most precious thing in any democracy is factual, independent news. However, fake news are flooding FB and web pages nowadays . Fake news make us confuse between right/wrong, fact vs. propaganda. Therefore, STLD main goal is bringing you accurate news and assessments through credible sources about urgent matter around us.