Giới thiệu

Cuộc Đấu tranh chống thông tin giả!!!

   Thứ  quí nhất của một nền dân chủ là: thông tin chính xác và độc lập với chính quyền. Thế nhưng ngày nay, thông tin giả tràn ngập trang web và FB. Thông tin giả làm cho người dân bị rối và không phân biệt được sự thật, chánh tà/đúng sai lẫn lộn. Do đó, mục tiêu chính của Sự Thật Lề Đường là mang đến cho các bạn những thông tin và phân tích chính xác, cập nhật về những vấn đề cấp bách xung quanh chúng ta.

——————————————

Our war on Fake News!!

The most precious thing in any democracy is factual, independent news. However, fake news are flooding FB and web pages nowadays . Fake news make us confuse between right/wrong, fact vs. propaganda. Therefore, STLD main goal is bringing you accurate news and assessment through credible sources about urgent matter around us.

0 Shares