Con Tôm Đất

October 7, 2022 PG 0

Lộc Phạm Hình bên dưới là con “tôm đất”, khác hẳn với con tôm lóng, hay tép bạc, càng khác với tôm sú, tôm thẻ, […]

Hẹ Nước

September 25, 2022 PG 0

Lộc Phạm Bạn Tư, những người ở thị xã Tân An đều biết cái ao này, nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phía sau trại […]

Bông súng

September 1, 2022 PG 0

Loc Pham Đôi khi ở miền quê người ta quen miệng gọi “cây bông súng”, chớ thật ra bông súng không phải là một loại […]

BÁC TÁM

July 19, 2022 PG 0

Thụy Mân Bác Tám là ba của Lyna , một người bạn của tôi thời college. Bởi vì cái sự học đi học lại chìm […]

Gia Tài Của Mẹ

July 8, 2022 PG 0

Khuat Duy Thuc Anh Nước Mỹ vừa kỷ niệm Sinh Nhật lần thứ 246, và cũng đã 30 năm từ ngày tôi tạm gọi nơi […]