Đặc Sản Việt Nam.

November 15, 2022 PG 0

Loc Pham Một loại cây quen thuộc ở Miền Nam, tên khó cắt nghĩa, tới mùa trổ bông màu cam đỏ. Trái nó chín màu […]

GIỖ MẸ

October 22, 2022 PG 0

Thận Nhiên Như mọi năm, gia đình tôi tụ họp lại để làm giỗ Mẹ, thường thì ở Dallas, có khi ở Detroit như năm […]

Con Tôm Đất

October 7, 2022 PG 0

Lộc Phạm Hình bên dưới là con “tôm đất”, khác hẳn với con tôm lóng, hay tép bạc, càng khác với tôm sú, tôm thẻ, […]

Hẹ Nước

September 25, 2022 PG 0

Lộc Phạm Bạn Tư, những người ở thị xã Tân An đều biết cái ao này, nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phía sau trại […]

Bông súng

September 1, 2022 PG 0

Loc Pham Đôi khi ở miền quê người ta quen miệng gọi “cây bông súng”, chớ thật ra bông súng không phải là một loại […]