Hẹ Nước


Lộc Phạm

Bạn Tư, những người ở thị xã Tân An đều biết cái ao này, nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phía sau trại nuôi gà của Thú Y. Không ai biết Ao Hoang có từ bao giờ và vì sao có, còn được gọi với một cái tên khác: ao nước đục. Mùa nóng, thiếu nước xài, tỉnh cho đào 5 cái ao sâu hình chữ nhật bên cạnh, mỗi ao chiều dài ước lượng 20 mét. Nước ở đây trong vắt, nên gọi tên Ao Nước Trong, là nơi cung cấp nước cho dân quanh vùng. Dưới đáy ao lá hẹ nước mọc thành từng chùm.

Ngày nay lưu lạc tha phương, nhớ gì không nhớ, Tư lại nhớ lá hẹ nước và bông súng ở Ao Nước Trong. Lá hẹ nước và rau chóc là hai thứ rau của dân miệt ruộng, ăn chấm với mắm kho. Rau chóc mọc ngoài ruộng như cỏ, lá hẹ nước lớn lên dưới đáy ao hồ. Muốn ăn lá hẹ nước, phải trầm mình nhổ nó thiệt cực.

Mùa này là mùa đóng đáy cá linh, có ai kho mắm để Tư đi nhổ hẹ nước về ăn cơm chung?

https://www.facebook.com/100002463830667/posts/pfbid027HnJ6vzZnpPu6JQD2H4XppC2MVUph2b9fua3JpSeLhPoiMyiYs75h76fd7o7GM9Gl/

Be the first to comment

Leave a Reply