Việt Nam tài thật!!!

November 17, 2022 PG 0

Nguyễn Sơn Hình ảnh trên là con tàu Silver Queen, con tàu chuyên chở ô tô, treo cờ Panama. Và sau khi cập cảng Hòn […]

Đặc Sản Việt Nam.

November 15, 2022 PG 0

Loc Pham Một loại cây quen thuộc ở Miền Nam, tên khó cắt nghĩa, tới mùa trổ bông màu cam đỏ. Trái nó chín màu […]

Kherson và Nga

November 13, 2022 PG 0

MinhPhuong Vo Kỳ này Putin….ngọng luôn! Kherson là vùng đất vô cùng quan trọng cho việc chiếm cứ, là nơi tối yếu cho Nga vì […]

Mastodon hay Twitter?

November 3, 2022 PG 0

Nguyễn Tiến Cường Sau khi Elon Musk mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ $ và sa thải một loạt các giám […]