Kherson và Nga

MinhPhuong Vo

Kỳ này Putin….ngọng luôn!

Kherson là vùng đất vô cùng quan trọng cho việc chiếm cứ, là nơi tối yếu cho Nga vì 4 điểm:

Là “cầu nối” từ Nga qua Crimea, nơi Putin chiếm cứ từ năm 2015

Nguồn nước uống sạch cho dân, và lính Nga ở Crimea.

Là đường chuyên chở, tiếp vận cho quân đội , (nước, thức ăn, súng, lính)

Là địa thế được coi như là cứ điểm để Nga kiểm soát, ảnh hưởng các quốc gia trong vùng Biển Đen.

————

Admin: hình ảnh lính Nga bỏ chạy khỏi Kherson là một sự sỉ nhục cho Putin và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh/uy tín của Putin với dân Nga. DLV kì này khó mà lấp liếm 😃

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/3050997548379363/

Be the first to comment

Leave a Reply