Xúc phạm

July 24, 2022 PG 0

Một bị can hỏi chánh án: -Nếu tôi nói chánh án ngu có bị ghép tội không? -Có, anh bị ghép tội khinh thường tòa […]

BÁC TÁM

July 19, 2022 PG 0

Thụy Mân Bác Tám là ba của Lyna , một người bạn của tôi thời college. Bởi vì cái sự học đi học lại chìm […]