Xúc phạm

Một bị can hỏi chánh án:

-Nếu tôi nói chánh án ngu có bị ghép tội không?

-Có, anh bị ghép tội khinh thường tòa án.

Bị cáo hỏi thêm:

-Nếu tôi chỉ suy nghĩ là quan tòa ngu thì có bị tội hay không?

Quan tòa:

-Không! Luật pháp không thể truy tố quyền suy nghĩ của anh.

Bị can:

-Cảm ơn thẩm phán! Vậy thì tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng đây là phiên tòa ngu xuẩn nhất chứ không dám nói ra.

Bản án dành cho Tịnh Thất Bồng Lai cuối cùng được công bố là đã “xúc phạm”. Nói theo ngôn ngữ luật pháp là liên quan đến “phỉ báng, mạ lỵ” (defamation).

Defamation, dù nói ra (slander) hay viết, làm phim (libel) là những vụ án khó khăn vì phải chứng minh nó sai trái, gây thiệt hại đến người bị xúc phạm và vượt quá quyền tự do ngôn luận cho phép.

Phiên tòa trong vụ TTBL có chứng minh các bị can đã ngụy tạo chứng cứ, bịa đặt các dữ liệu sai trái hay đơn thuần là ý kiến của họ? Và những cá nhân hay tổ chức bị xúc phạm đã bị thiệt hại gì, như thế nào, mức độ ra sao?

Khi một người bảo người khác ngu, đó là ý kiến (opinion), cho dù ý kiến sai cũng là một cái quyền của họ, nhất là khi nhận xét về công quyền nói chung hay các nhân vật đại chúng.

Và giả sử những người TTBL bị chứng minh đã có “xúc phạm”, đã “mạ lỵ” người khác thì đây là một trách nhiệm dân sự, sẽ chịu các hình phạt và bồi thường dân sự chứ không phải trách nhiệm hình sự để bị ở tù.

Vậy thì người dân có quyền “suy nghĩ” rằng vụ án TTBL cùng những người bênh vực bản án là ngu xuẩn hay không?

Nhã Duy

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2941133786032407/

Be the first to comment

Leave a Reply