ĐẠI CHIẾN CAO TĂNG

August 20, 2022 PG 0

Đăng lại từ FB Chu Mộng Long(Phỏng kiếm hiệp của Kim Dung) Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan, triều đình ra mật chỉ, giao […]

Xúc phạm

July 24, 2022 PG 0

Một bị can hỏi chánh án: -Nếu tôi nói chánh án ngu có bị ghép tội không? -Có, anh bị ghép tội khinh thường tòa […]