ĐẠI CHIẾN CAO TĂNG

Đăng lại từ FB Chu Mộng Long
(Phỏng kiếm hiệp của Kim Dung)

Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan, triều đình ra mật chỉ, giao phó cho Giáo hội Thiếu Lâm thu gom tiền vàng trong dân. Tiền vàng trong dân còn rất nhiều, mặc dù đại dịch cuốn phăng 30 ngàn người về Âm phủ. Triều đình bất lực khi đã để sai nha nhổ lông vịt nhổ cả nắm gây hiệu ứng kêu la. Thiếu Lâm tự nhận trách nhiệm nhổ cách nào vịt không kêu mà còn thích nhổ lông.

Giáo hội sai Thích Nhặt Tiền vào nam trụ trì Nam Thiếu Lâm. Lại sai Thích Thái Vong tiếp tục củng cố Bắc Thiếu Lâm. Cả hai đều là cao tăng danh bất hư truyền. Người đời truyền tụng: Bắc Thái Vong, Nam Nhặt Tiền. Mỗi bên hùng cứ một phương.

Thích Thái Vong bắc loa kêu gọi dân: “Càng nghèo càng phải cúng dường thì mới hết nghèo”. Thích Nhặt Tiền cũng bắc loa kêu gọi đại gia: “Càng làm ăn bất chính càng phải cúng dường mới thành chánh quả”.

Vừa vào Nam, Thích Nhặt Tiền đại khai sát giới giáo phái Thiền Am. Đích thân Thích Nhặt Tiền hỏi tội Tùng Vân đại sư:

 • Mi không thuộc Phật giáo, sao lại mặc áo vàng? Giả mạo Phật pháp để lừa đảo chăng?
  Tùng Vân đại sư không thèm trả lời. Chỉ cho các chú tiểu dàn Thập Bát đồng nhân trận ra nghênh chiến.
 • Chiếc áo không làm nên thầy tu. Thật giả ở Tâm. Ngươi lấy tư cách gì dạy bảo người khác?
  Thích Nhặt Tiền dùng Thiết đầu công húc thẳng vào Thập bát đồng nhân trận:
 • Ta theo chánh phái, không đủ tư cách sao? Các ngươi tu thật thì sao không quy phục chánh phái?

Đợi đánh ba hiệp bất phân thắng bại, đại sư Tùng Vân mới xuất chiêu. Nhìn Thiết đầu công của Thích Nhặt Tiền, trông không giống đầu sắt mà giống đầu bò, đại sư bèn thốt lên:

 • Ngu như bò! Chánh phái của người không đủ tin thì sao ta phải theo?

Nói đoạn, Tùng Vân đại sư dùng Điểm Thạch công tấn thẳng vào đôi sừng của Thích Nhặt Tiền. Đôi sừng rụng ra và cắm thẳng xuống ao.

Thích Nhặt Tiền hoảng hốt dùng Thủy Thượng phiêu biến thắng về chùa. Sau đó Thích Nhặt Tiền rêu rao Tùng Vân đại sư dùng yêu pháp lừa đảo và cả mắc tội loạn luân. Lại nhờ quân triều đình tống Tùng Văn đại sư vào tù.

Bình định xong Thiền Am, Thích Nhặt Tiền thực hiện chiến dịch nhổ lông vịt theo đúng giáo pháp. Hết cúng sao giải hạn, Thích Nhặt Tiền quyên tiền xây tượng. Nhưng suốt mấy tháng liền chỉ thu được một nhúm lông, không đủ nhét vào ruột tượng. Vụ tống tù Tùng Vân đại sư và đại khai sát giới tại Thiền Am làm cho Thích Nhặt Tiền mất uy. Dân mộ đạo xem ngài là Ma tăng hơn là Thánh tăng.

Trong khi tại Bắc Thiếu Lâm, Thích Thái Vong chỉ cần ngồi một chỗ đã thu về cả đống vàng. Tất cả các con bệnh từ các bệnh viện đều ùa về quy phục Bắc Thiếu Lâm. Chỉ cần cho bệnh nhân uống bùn đen và cứt trâu đã có thế trục các loại vong về Âm Phủ. Hàng triệu con nhang suốt ngày quỳ lạy Thích Thái Vong, nghiện luôn món bùn đen và cứt trâu của ngài như nghiện thuốc phiện.

Rằm tháng bảy, Đại lễ Vu Lan diễn ra tưng bừng. Thích Thái Vong sáng kiến tổ chức một cuộc tuần hành khất thực rầm rộ. Các sư tay nải tay mang y bát đồng loạt hạ sơn. Dân ùn ùn kéo ra hai bên đường, tay cầm hoa sen, tay cầm tiền quỳ mọp đón các thánh tăng. Nhìn cảnh tượng chưa từng có ấy, Thích Thái Vong xúc động nói:

 • Anh hùng làng này cóc ai bằng ta!

Nói đoạn, Thích Thái Vong thi triển một lúc cả hai chiêu bí truyền, tay dùng Kim Chung Tráo gạt hết hoa sen bẹp xuống đất, tay dùng Nhất Chỉ thiền công thu sạch tiền của thiên hạ vào tay nải. Lại cho người quay phim để phô trương thanh thế.

Thích Nhặt Tiền ở Nam Thiếu Lâm xem clip Thích Thái Vong thu tiền giỏi hơn mình, lòng không yên. Không chừng Thích Thái Vong dùng âm binh thâu tóm cả thiên hạ. Ngài ra lời cảnh báo:

 • Các chiêu thức Thích Thái Vong dùng đều là yêu pháp! Dùng yêu pháp để thu tiền thiên hạ là phạm giới luật.

Thích Thái Vong vẫn say sưa nhập vong và thu tiền. Không thèm nói gì. Thích Nhặt Tiền khiêu khích:

 • Đã một lần sám hối đại tăng, ngươi vẫn chứng nào tật nấy?

Thích Thái Vong nổi cơn thịnh nộ, ép toàn bộ công lực vào đan điền rồi phun trào ra một khẩu chưởng:

 • Ngài hãy tự xem lại mình trước khi phê phán người khác! Chuột chù chê khỉ không thuộc bát chánh đạo nhé!

Chưởng khí này còn mạnh hơn cả Như Lai thần chưởng. Một luồng độc khí xuyên thẳng vào tâm của Thích Nhặt Tiền. Thích Nhặt Tiền không biết đó là chưởng pháp gì, chỉ biết ngồi ngơ ngác, mồm miệng ộc ra một bãi máu đen. Hình như võ lâm Bình Định gọi đó là Xuyên Tâm liên, siêu công hiệu. Thích Nhặt Tiền phải mất một tháng dưỡng thương, chờ đại hội võ lâm báo thù.

Chưa biết rồi sẽ ra sao. Hồi sau phân giải.

Chu Mộng Long

Hình dân mạng chế tác. Không liên quan đến truyện.

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2964104853735300/

Be the first to comment

Leave a Reply