NHỮNG TIN TỨC SAI LẠC VỀ JOE BIDEN

Nhân đọc được một bài của Lê Bảo Quốc (phần dưới) nói về Ứng Cữ Viên TT Joe Biden.Thấy những điểm chính cốt lõi có phần sai lạc. Xin phản bác như sau:

Trích:

“Sau khi trở thành nghị viện đại diện cho tiểu bang Delaware , Joe ráo riết vận động quốc hội Mỹ cắt bỏ hoàn toàn quân viện cho miền Nam VN và kết quả là từ hơn 1 tỷ đô xuống còn 300 ngàn đô cho năm 1974 và năm 1975 là chấm dứt quân viện ( tức là chấm dứt viện trợ quân sự )”…HẾT trích:

Chúng ta hảy quay về dĩ vảng và tìm hiểu:

Joe Biden có ráo riết vận động QH cắt bỏ hoàn toàn quân viện cho Nam Việt Nam hay không?

Thưa KHÔNG.

Hiệp Định Paris đễ vãn hồi Hòa Bình cho VN đươc ký kết vào ngày 27 tháng 1, 1973. Đễ thực thi nghiêm chỉnh, ngay sau đó Quân Đội Đồng Minh Hoa Kỳ đã bắt đầu rút quân ra khỏi Nam Việt Nam, và họ đã chấm dứt cuộc triệt thoái ấy vào ngày 29 tháng 3, 1973. Tổng Thống Richard Nixon có lên TV hoan hỉ thông báo cho toàn thế giới biết đến.

Thế là người Mỹ đã rút rui, kể như họ đã phủi tay trong danh dự gần 1 năm sau khi Tổng Thống Richard Nixon thuộc Đảng Cộng Hòa viếng thăm Trung Cộng,ông được tiếp đón bởi Tổng Bí Thư Mao Zedong và được Thủ Tướng Zhou Enlai đãi yến tiệc tại Đại Sảnh Đường Nhân Dân Trung Hoa vào ngày 21 tháng 2 năm 1972.

Qua năm 1974,vào ngày 29 tháng 4. TNS John Sparkman (D-AL) đã tiến trình một đạo luật, gọi là Bill S.3394.

https://www.govtrack.us/congress/bills/93/s3394

S.3394 là gì? Nó là Luật Viện Trợ cho Ngoại Quốc năm 1974 (Foreign Assistance Act of 1974), Luật này có ý định tu chính (amendments) cho Luật Viện Trợ cho Ngoại Quốc năm 1961( Foreign Assistance Act of 1961).

Mà trong S.3394 có nói rõ, Hoa Kỳ sẻ cắt bỏ vĩnh viễn viện trợ cho Miền Nam Việt Nam. Rất là tai hại.

Buồn thay Bill S.3394 được thông qua bởi Thượng Nghị Viện (U.S Senate) vào ngày 4 tháng 12, 1974 và Hạ Nghị Viện (U.S Congress) vào ngày 11 tháng 12, 1974, sau đó TT Gerald Ford đã ký đễ chính thức trở thành Luật vào ngày 30 tháng 12, 1974.

Đây là diễn biến và kết quả bầu cữ tại TNV (Senate) đễ thông qua Luật này như sau:

Dân Chủ Cộng Hòa Bảo Thủ
Yes 51% 23 23
No 49% 28 16
No Vote: 6 3 1

Tức là người của 2 đảng (Cộng Hòa & Dân Chủ) bỏ phiếu YES bằng nhau 23-23 (cúp viện trợ) và người của đảng Dân Chủ bỏ phiếu NO nhiều hơn người của đảng Cộng Hòa 28-16 (không cúp viện trợ)

Riêng TNS Joseph Biden (D-DE) bỏ phiếu NO, tức là ông ta không chấp nhận việc cắt bỏ vĩnh viễn tiền viện trợ cho Miền Nam VN.

https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Assistance_Act_of_1974

Đồng thời US AID – Viện Trợ cho Nam Việt Nam tài khóa (July 1st,1974 – June 30th, 1975) là 700 triệu ( tiền có giá trị khoảng 3.4 tỷ ngày nay năm 2020) đã được thông qua từ đầu năm 1974, sau đó TT Ford có xin thêm 300 triệu nửa mà không được. Chứ không phải Hoa Kỳ chỉ có viện trợ cho Nam Việt Nam 300 triệu vào tài khóa 74-75 như tác giả đã viết.

https://historynewsnetwork.org/article/126150

Còn TNS Joe Biden có phản đối tiền QH dành cho những người tỵ nạn từ Đông Dương hay không, xin mời đọc bài này đễ hiểu thêm tường tận.

https://www.facebook.com/michaeltrubui2/posts/10157862609998405

Vì thế, có thể Lê Bảo Quốc là người kém hiểu biết hay tác giả cố tình viết khơi khơi theo cảm tính nên không thể chứng minh bằng tài liệu được (bài đã có trên 1,5 00 lượt shares)

Hy vọng từ đây về sau, nói có sách, mách nên có chứng…đừng đễ thiên hạ bị hiểu lầm và hảy biết tôn trọng sự thật.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1277867502603928&set=a.460077967716223&type=3&theater

Michael Bùi
Apr 7th, 2020

——————————————————————————————————

BÀI CỦA TÁC GIẢ LÊ BẢO QUỐC VIẾT SAI LẠC VỀ CỰU PHÓ TỔNG THỐNG JOE BIDEN

Người Việt ở Mỹ nghĩ gì khi đọc tin này về ứng cử viên tổng thống 2020 Joe Biden!

ỨNG CỬ VIÊN 2020 JOE BIDEN .

Một tuần trước Giáng sinh năm 1972 Joe Biden nhận tin vợ và con gái sơ sinh tử nạn giao thông, hai con trai nhỏ nhập viện.
Đầu năm 1973 Joe Biden không tuyên thệ nhận chức ở quốc hội nhưng trong bệnh viện và bên giường bệnh của 2 con.

Sau khi trở thành nghị viện đại diện cho tiểu bang Delaware , Joe ráo riết vận động quốc hội Mỹ cắt bỏ hoàn toàn quân viện cho miền Nam VN và kết quả là từ hơn 1 tỷ đô xuống còn 300 ngàn đô cho năm 1974 và năm 1975 là chấm dứt quân viện ( tức là chấm dứt viện trợ quân sự )

Đầu năm 1975 biết chắc Việt Nam Cộng Hoà sẽ mất , Joe B cùng George McGorven thượng viện tiểu bang South Dakota cùng thống đốc California là Jerry Brown hợp lực để ngăn cản một ngân sách giúp người Việt nam di tản khỏi nước trước khi cộng sản tràn vào .

Joe B lập luận : nước Mỹ không có bổn phận mang theo người Việt nam qua Mỹ trong khi nước Mỹ đang thất nghiệp.
Tuy vận động của Joe thất bại nhưng Joe không bỏ cuộc .
Sau năm 1975 hơn 130.000 người Việt nam đến Guam và chờ thủ tục vào Mỹ .

Không từ bỏ cơ hội nên Joe cùng George McGovern đã yêu cầu chính phủ Mỹ trả toàn bộ người tỵ nạn Vietnam và Campuchia về nước .

Hành động gian ác này đã bị lên án , nhưng với bản chất gian ác nên sau khi người Việt nam chuẩn bị đến Mỹ và sẽ hạ cánh tại California thì Joe và thống đốc California là Jerry Brown đã kêu gọi không cho người Việt nam đến California cũng vì lý do thất nghiệp. Vì hành động của Joe và Jerry quá tàn ác nên tổng thống Jimmy Carter thuộc đảng dân chủ đã ban lệnh người Việt nam được quyền đến và định cư ở bất cứ đâu trên lãnh thổ Hoa kỳ . Khi luật được ban hành đã chặn đứng âm mưu ám hại người Việt nam năm 1975.

Tháng 11 – 2020 này mỗi lá phiếu của người Việt bầu cho đảng dân chủ là bầu cho Joe Biden , là trực tiếp bầu cho kẻ đã nhúng tay vào cái chết của Việt nam cộng hoà 45 năm trước đây.

Lê Bảo Quốc

Be the first to comment

Leave a Reply