PPP – PAYCHECK PROTECTION PROGRAM – CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TIỀN LƯƠNG – KHÔNG PHẢI TRẢ LẠI

Tại Hoa Kỳ vì Đại Dịch COVID-19 hoành hành đã sang tuần thứ 3-4, nước Mỹ hầu như bị tê liệt. Các hảng xưởng, các cửa tiệm, hàng quán đã sa thải hàng loạt nhân viên.

Để đối phó với tình hình ngày càng trầm trọng. Ngày Mar 6th và Mar 27th, 2020. Chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua 2 Đạo Luật: 8.3 tỷ cho Coronavirus Emergency Bill và 2,000 tỷ cho Coronavirus Stimulus Bill để giúp dân chúng và các chủ doanh nghiệp nhỏ.

Ngoài những chương trình cho vay khác, còn có chương trình PPP này là giúp cho các doanh nghiệp có tiền đễ chi trả lương cho nhân viên cấp thời và thiết thật nhất.

Chương trình PPP – PAYCHECK PROTECTION PROGRAM – CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TIỀN LƯƠNG – KHÔNG PHẢI TRẢ LẠI này giúp cho các doanh nghiệp nhỏ có ngân quỷ đễ giữ lại không sa thải nhân viên hay mướn họ lại trong giai đoạn dịch COVID-19.

Những thành phần sau đây có đủ điều kiện đễ vay mượn:

– Doanh nghiệp có dưới 500 nhân viên.
– Công Ty dưới dạng Quyền Sở Hữu Duy Nhất (Sole – Proprietorships)
– Nhà Thầu Độc lập lãnh lương qua diện 1099’s (Independent Contractors)
– Những cá nhân tự làm chủ (Self-Employed Persons)

Họ sẻ không phải trả lại nếu số tiền vay này nếu được dùng vào việc trả lương và phải giử người nhân viên đó ít nhất là 8 tuần,hoặc dùng đễ chi trả tiền RENT, Utilities,Mortgage Interest, Payroll.

Chương trình này bắt đầu nhận hồ sơ vào ngày thứ 6, Apr,3rd, 2020 và chấm dứt vào ngày thứ 3, June 30th, 2020 tại các nhà Bank, Credit Unions hay ở những VP SBA (Small Business Administration) tại địa phương.

Vì số lượng doanh nghiệp cần vay sẻ rất đông nên muốn qualify không phải trả lại toàn bộ số tiền đã vay, các doanh nghiệp cần phải dùng ít nhất là 75% khoản nợ này, để chi trả chỉ dành riêng cho Payroll.

Còn không thì họ sẻ tính khoản vay phải trả lại nhiều hay ít tùy theo phần trăm số tiền doanh nghiệp đã dùng đễ chi trả cho nhân viên.

Nếu không dùng vào Payroll. Chương trình PPP cho vay không cần thế chấp này, có thể không phải hoàn trả (defer) trong vòng 6 tháng đầu và có thời hạn 2 năm phải thanh toán trả lại hết, với tiền lời 1/2 % (.5 %), và không phải trả tiền huê hồng hay Loan Fee gì cả.

Quý vị vào đây downnload cái Application Sample này coi trước rồi đi điền đơn liền đi (có thể sáng thứ 6, Apr 3rd,2020 họ sẻ cho in Application thẳng từ internet):

https://home.treasury.gov/…/Paycheck-Protection-Program-App…

Tin tiếng Anh đễ tham khảo thêm:

https://www.sba.gov/…/loans/paycheck-protection-program-ppp…

Good Luck các anh các chị.

Michael Bùi
Apr 1st, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply