Thực phẩm từ TQ

September 2, 2023 PG 0

Phamy Dang – 8/30/2023 https://www.facebook.com/phamy.dang/posts/7001375636573206 Chắc ai cũng biết là mình nên tránh thức ăn từ TQ càng nhiều càng tốt rồi đúng không? Biết […]

Việt Nam tài thật!!!

November 17, 2022 PG 0

Nguyễn Sơn Hình ảnh trên là con tàu Silver Queen, con tàu chuyên chở ô tô, treo cờ Panama. Và sau khi cập cảng Hòn […]

Đặc Sản Việt Nam.

November 15, 2022 PG 0

Loc Pham Một loại cây quen thuộc ở Miền Nam, tên khó cắt nghĩa, tới mùa trổ bông màu cam đỏ. Trái nó chín màu […]