Đảng Dân Chủ đã dập tắt mầm móng CS trên Hoa Kỳ

MinhPhuong Vo
 
Xin trả lời chung những ai thắc mắc: Đảng Dân Chủ đã làm gì cho nước Mỹ?
Trước hết: Đảng Dân Chủ đã dập tắt được mầm móng CS trên Hoa Kỳ.
 
Với những chương trình an sinh xã hội được khởi động bởi TT Roosevelt (DC) qua “the New Deal”, ông đã vực dậy nền kinh tế và giữ vững chủ nghĩa tự do dân chủ của Hoa Kỳ, khiến Đảng CS (lúc đó đã có những chương trình cứu giúp người nghèo, người thất nghiệp, trẻ con v.v…) không có cơ hội phát triển từ thập niên 30…
 
Vào thời “the Depression “ ( dưới chính quyền Hoover, thuộc Đảng CH), vì nền kinh tế và chủ nghĩa tư bản của HK bị lung lay và xuống dốc trầm trọng, một số nhân sĩ trong chính trường HK (cả vài người trong Quốc Hội) thiên tả, có ý thực hiện những cải cách dựa theo chủ nghĩa CS đã đề nghị những giải pháp giúp người ngặt nghèo, đã được sự ủng hộ của rất đông cử tri Mỹ. May sao, TT Roosevelt đã lập ra những chương trình an sinh xã hội, cứu giúp người nghèo…và khiến những chính trị gia dựa vào thuyết CS đó không có cơ hội bước vào tòa Bạch Ốc.
  
Từ welfare, bảo hiểm sức khỏe cho trẻ con, tiền thất nghiệp (unemployment benefits) tiền về hưu (social security) , tiền bảo hiểm cho người bị tai nạn/ bệnh tật không làm việc được (disability insurance) cho đến những chương trình tạo công ăn việc làm cho người trẻ, người lao động với labor unions, nhất là những người làm việc cho chính phủ, đều đã ra đời từ thời Roosevelt, một TT DC có nhiều công mang lại niềm tin vào chính phủ và nền tự do, dân chủ nhất của HK!
 
Lúc đó, sự kỳ thị da màu trên nước Mỹ vẫn còn rất nặng nề nên những chương trình đó được xem là để giúp người dân da trắng. Chỉ đến thập niên ‘60s, TT Johnson (của Đảng DC) , đã thể theo lời kêu gọi đòi hỏi cho người da đen và Dr King được đối xử công bằng, được đi bầu v.v…, thì người da màu mới có được những quyền căn bản này. Và cũng chính vì vậy mà rất nhiều người da trắng kỳ thị, không muốn cho người da màu được quyền bầu cử, đã bỏ Đảng Dân Chủ, theo Đảng CH từ thập niên 60 đến giờ.
 
Và cũng xin nói thêm: người có công lớn ủng hộ, tranh đấu và cổ vũ nhất trong các chương trình cải từ thập niên 30s là phu nhân TT Eleanor Roosevelt, một Bồ tát của Hoa Kỳ.
 
https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/3322771461201969/

Be the first to comment

Leave a Reply