Phần lớn xe Vinfast đã bán là bán cho … Vingroup

Theo Jalopnik thì đa số xe đã bán của VF là cho … Vingroup:
– Trong 11,300 tổng số xe EV ít ỏi VF bán được năm nay thì trên 7,000 chiếc là bán cho “Green and Smart Mobility” một công ty taxi của Vingroup.
– Chỉ có 0.3% cổ phiếu VFS là tự do. Vượng nắm 99.7% còn lại => VF tốn nhiều công và tiền của để ra cổ phần đến giờ không phải để kiếm vốn, và điều này khẳng định chuyện P đã nói vài lần là chỉ có .29%(7M) cổ phiếu VFS là tự do.
– VF thông báo là sẽ có khoảng 11M cổ phiếu sắp được bán ra từ những cổ đông lớn => VFS sẽ xuống giá thêm tí
Ngược lại, Tesla năm nay đã bán đc ~1.3M chiếc và gần đây có nhiều good news về semi, technology nên stock nên vèo vèo, P rảnh sẽ đăng thêm.
=> Coi bộ ngày VinFast giế.t Tesla đã xa ngày càng xa 🙂
https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/3319467574865691/

Be the first to comment

Leave a Reply