Trump là thiên tài hay là tội phạm?

– Ông tòa mà đã phạt trùm Proud Boy: Enrique 22 năm tù vụ phản loạn 6/1 là do Trump đưa lên
– Giám đốc FBI mà đã ra lênh xét nhà Trump là do Trump chọn và là người CH. Hơn nữa suốt 22 năm qua( từ 2001) thì tất cả giám đốc FBI toàn là người CH (Mueller, Comey, Wray)
– Ông tòa mà đã ký giấy xét nhà Trump cũng do Trump đưa lên
 
=> Hoặc Trump & 19 lâu la CH là một đám tội phạm, hoặc họ là một đám bù nhìn vô dụng nên mới bị bắt và có hình phạm nhân
=> Either way thì Trump không thể là một thiên tài, tội phạm thì có thể lắm.

Be the first to comment

Leave a Reply