Thêm 1 tướng Nga, Yakov Rezantsev, bị tử trận

Danny KT

Thêm 1 ngày xâm lược Ukraine thêm 1 tướng Nga bị tử trận. Yakov Rezantsev là cấp trung tướng chỉ huy vũ khí tổng hợp #49 bộ binh của Nga.

Trung tướng Yakov Rezantsev sẽ được thăng cấp đại tướng và bằng cấp liệt sỹ giải phóng bên kia thế giới.
Ông trung tướng này từng nói với các binh lính Nga trong những ngày bắt đầu xâm lược: cuộc chiến này sẽ chấm dứt trong vài giờ.

 

Theo nguồn tin của các báo Independent, Barrons, Newsweek: sau hơn 4 tuần lễ xăm lược Ukraine đã có 7 người tướng Nga bỏ mạng tại chiến trường Ukraine. Và truyền thông Nga cũng loan tin hôm nay bộ tham mưu quốc phòng Nga cũng tuyên bố giai đoạn đầu của cuộc xâm lược này đã kết thúc và đang tiến hành giai đoạn 2.

Be the first to comment

Leave a Reply