SỰ THẬT KHÔNG THỂ BỊ CHÔN VÙI – JOE BIDEN KHÔNG HỀ CHỐNG ĐỐI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN QUA NHỮNG LÁ PHIẾU.

 

Joe Biden có chống đối người Việt Tỵ Nạn năm xưa hay không? Chúng ta hảy quay về dĩ vảng mà đi tìm sự thật.

Sau ngày 30/4/1975 vì không thể chấp nhận và sống nỗi với cái chế độ phi nhân CS. Người dân Miền Nam bắt đầu tìm đường đi vượt biên đễ trốn thoát cái thiên đường Xếp Hàng Cả Ngày. Bằng ghe, bằng tàu, qua các nước Đông Nam Á hay đi đường bộ qua Thái Lan bằng ngõ Cam Bốt và Lào.

Họ kiếm đủ cách coi như chấp nhận cái chết mà theo ước tính của Cao Ủy Tỵ Nạn (UNHCR), có tới mấy trăm ngàn Thuyền Nhân đã bỏ xác ngoài Biển Đông trên đường đi tìm Tự Do.

Đây là thống kê của những người Tỵ Nạn từ Đông Dương mà đa số là từ Viêt Nam, đã tới được bến bờ tự do và được Cao Ủy LHQ cấp cho thẻ Tỵ Nạn Chính Trị.

Rải rác từ năm 1976 (5,247);1977 (15,690);1978 (62,000); mà đỉnh cao nhất là năm 1979 (211,518)..v..v….

Riêng ở Pulau Bidong – Mã Lai, Trại này chỉ đủ sức chứa 4,500, nhưng vào năm 1979 có lúc người Tỵ Nạn lên tới trên 40,000 người, gấp gần 10 lần.

Đồng thời ở ngoài Biển Đông, những thảm cảnh về Hải Tặc hay những chuyện con Tàu nhỏ bé bị sóng biển dập vùi của Thuyền Nhân, dần dần được phơi bày và đã làm rúng động lương tâm nhân loại.

Thế là các nước Tây Phương và Chính Phủ Hoa Kỳ bắt tay ngay vào công việc cứu trợ. Ngày 13 tháng 3 năm 1979. TNS Edward Kennedy (D-MA) (Sponsor- BảoTrợ )đã tiến trình một Đạo Luật gọi là Bill S.643 – Refugee Act of 1979 dành cho người Tỵ Nạn.

Và có thêm 14 vị TNS khác (Co-Sponsor- Đồng Bảo Trợ) ủng hộ cái Bill S.643 này, 3 thuộc Đảng Cộng Hòa và 11 thuộc Đảng Dân Chủ trong đó có TNS Joseph Biden (D-DE)

Danh sách những ân nhân của người Việt Tỵ Nạn như sau:

TNS. Kennedy,Edward (D-MA);TNS. Biden, Joseph (D-DE);TNS. Javits, Jacob (R-NY); TNS. McGovern, George (D-SD); TNS. Randolph, Jennings (D-WV); TNS. Pell, Claiborne (D-RI) TNS. Ribicoff, Abraham (D-CT); TNS. Moynihan, Daniel Patrick (D-NY); TNS. Williams, Harrison., Jr. (D-NJ); TNS. Riegle, Donald W., Jr. (D-MI); TNS. Levin, Carl (D-MI); TNS. Sarbanes, Paul (D-MD); TNS. Hatfield, Mark (R-OR);TNS. Tsongas, Paul (D-MA) TNS. Boschwitz, Rudy (R-MN).

https://www.congress.gov/…/96th…/senate-bill/643/cosponsors…

Đạo Luật S.643 vào tháng 3/1979 có những điểm chính như:

1/ Hệ thống hóa thủ tục tiếp nhận người Tỵ Nạn vào Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo.
2/ Định nghĩa lại rõ ràng tư cách của những người Tỵ Nạn Chính Trị từ các nước phi nhân Cộng Sản.
3/ Khởi đầu bằng con số 50,000 hàng năm…nếu cần thiết TT có thể tăng thêm số người được nhận.
4/ Cho phép Tổng Trưởng Tư Pháp gom luôn những Thuyền Nhân bị từ chối sau khi bị thanh lọc ở các trại Tỵ Nạn, hay hủy bỏ cơ chế Tỵ Nạn cho những thành phần bất hảo đang trà trộn vào làn sóng Thuyền Nhân.
5/ Cấp Thẻ Xanh chỉ sau 1 năm cư trú
6/ Thành Lập các Chương Trình Tái Định Cư cho người Tỵ Nạn, dành mọi sự dễ dàng cho những người mới tới Hoa Kỳ định cư.
7/ Cung cấp các Dịch Vụ về Y Tế, Tiền Trợ Cấp Xã Hội, cũng như các Chương Trình dạy Sinh Ngữ, dạy Nghề..v…v..
8/ Đặt biệt ưu tiên và quan tâm tới những người Tàn Tật & Trẻ Em không có thân nhân đi cùng.
9/ Chính Phủ Liên Bang có trách nhiệm và sẽ hoàn trả 100% chi phí lúc đầu mà các Tiểu Bang phải gánh chịu.
10/ Cũng trong giai đoạn này,vào ngày 20 tháng 4,1980. Fidel Castro tuyên bố dân Cuba ai muốn rời khỏi nước đi đâu thì đi. Thế là 125,000 người Cuba đã dùng thuyền tràn qua Florida ngay ngày hôm sau. Chính Phủ Hoa Kỳ vì nhân đạo cũng lại nhận hết. Hồi đó họ gọi là Chiến Dịch Mariel Boatlift. Vì là Đồng Hội Đồng Thuyền với Thuyền Nhân Việt Nam nên họ cũng được hưỡng chung theo Đạo Luật S.643 kể trên.

DIỄN BIẾN:

March 13th,1979: Bill S.643 đưa ra ở Thượng Nghị Viện (Senate)
Sept 6th, 1979: Thông qua Thượng Nghị Viện với số phiếu bầu 88-0 (Bản Senate )
Dec 20th,1979: Thông qua ở Hạ Nghị Viện (Bản Congress) với số phiếu bầu 328-47
Feb 22nd,1980: Lưỡng Viện gom chung lại.
Feb 26th,1980: Thượng Nghị Viện thông qua
March 4th,1980: Hạ Nghị Viện bỏ phiếu tán thành (211-195)
March 18th,1980: TT Jimmy Carter ký, S.643 trở thành Luật.

Vì thế những nguồn tin cho rằng Joe Biden là người cắt bỏ Viện Trợ cho VN trước 1975, chống nhận người Tỵ Nạn, chống Ngân Sách Trợ Cấp…v…v…. là hoàn toàn sai sự thật.

Joe Biden thật sự là ân nhân của Người Việt Tỵ Nạn chúng ta là đàng khác, qua những lá phiếu mà Joe Biden đã bầu ở Thượng Nghị Viện dạo ấy.

Tóm lại:

Nếu hỏi Joe Biden có bỏ phiếu cúp Viện Trợ cho VNCH hay không? Xin thưa là KHÔNG,và đây là FACT khi ông bỏ phiếu về vấn đề này, mời tìm hiểu qua link này: https://www.facebook.com/michaeltrubui2/posts/10157982840913405

Nếu hỏi Joe Biden có bỏ phiếu chống đối tiền cứu trợ Quốc Hội dành cho những người tỵ nạn Việt, Miên, Lào hay không? Xin thưa là KHÔNG, và đây là FACT qua lá phiếu của Joe Biden ở TNV, mời tìm hiểu qua link này: https://www.facebook.com/michaeltrubui2/posts/10157862609998405

Và nếu hỏi Joe Biden có chống đối người tỵ nạn Việt, Miên, Lào vào Hoa Kỳ hay không? Xin thưa là KHÔNG,và đây là lá YES phiếu của Joe Biden WELCOME chào đón tiếp nhận người tỵ nạn từ Đông Dương (May 8th/1975) https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/s168

Thích ai, không bầu cho ai là quyền của mổi người. Nhưng hảy dùng lương tâm mà đánh giá một con người bằng FACT.

MIỂN SAO SỰ THẬT KHÔNG THỂ BỊ CHÔN VÙI.

https://www.govinfo.gov/…/STATUTE-…/pdf/STATUTE-94-Pg102.pdf

Michael Bùi
June 29th,2020

* Mời nghe đễ tưởng niệm một giai đoạn tang thương của Thuyền Nhân và Hành Trình đi tìm Tự Do của Người Việt ngoài Biển Đông.

https://www.youtube.com/watch?v=ovc26XnkMVI

Be the first to comment

Leave a Reply