CHU VĂN AN

Cụ Chu Văn An (1292-1370) được đánh gía là có công lớn rất lớn trong việc truyền bá giáo dục, tư tưởng, đạo đức, dưới thời vua Trần Minh Tông ở thế kỷ 13, sau cụ được mời vào cung đễ dạy dỗ cho thái tử Trần Hiến Tông, rồi đến đời Trần Dụ Tông,

Vua Trần Dụ Tông lên thay vua cha Trần Hiến Tông vào năm 1341.

Vì còn nhỏ nên bị các nịnh thần lộng hành. Trong thời gian vua Trần Dụ Tông trực tiếp cầm quyền,tình cảnh xã hội rất nhiễu nhương. Vua Dụ Tông lại là người ăn chơi thích tửu sắc hát xướng. Cận thần nhiều người bất tài, chỉ lo o bế vua đễ lộng quyền làm dân tình rất đói khổ. Nhiều Trung Thần Nghĩa Sĩ đã bị làm hại,không ai có thể khuyên ngăn vua Dụ Tông được.

Thấy thế cụ Chu Văn An đã dâng 1 cái Sớ lên vua Dụ Tông,còn gọi là “Thất Trảm Sớ”,yêu cầu vua Trần Dụ Tông chém đầu 7 tên nịnh thần đang làm đất nước tan hoang.

Nhưng sự việc không đi đến đâu, chán nản cụ Chu Văn An xin về ở ẩn.

Sau này nước ta có nhiều trường học từ Bắc chí Nam đã lấy tên Chu Văn An đễ nhớ ơn cụ. Trường nổi tiếng nhất là trường Chu Văn An tại Hà Nội.

Năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đễ ghi ơn cụ Chu Văn An, đã đề nghị và ký Nghị Định xóa bỏ tên “Collège du Protectorat” hay còn gọi là trường Bưởi (có từ năm 1908 của người Pháp Bảo Hộ) vì ở vùng Kẻ Bưởi ven Hồ Tây,và thay nó bằng tên mới là Quốc Lập Trung Học Hiệu Chu Văn An tức Trường Trung Học Chu Văn An.

Ngôi trường Chu Văn An nổi tiếng ấy đã đào tạo ra không biết bao nhiêu là nhân tài cho nước Việt, trải qua nhiều thế hệ nổi trôi theo vận nước.

Hôm nọ Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa uống rượu sỉn lên rồi chửi cụ Chu Văn An là thằng cà chớn, thường, rất tệ. Hỏi tại sao cụ không kiếm cách làm cho 4 thằng quan tham nhũng kia giết 3 thằng, rồi sau đó sẻ xử 4 thằng còn lại ?????

Mời quý vị xem kỷ clip này (phút 1:20), coi hành vi có phải KTG Nguyễn Xuân Nghĩa đang say sỉn rồi tuyên bố như vậy hay không?

https://www.youtube.com/watch?v=9n42FJJ3zcE

Lại Giải Mã linh tinh bá láp khi đang say rượu.

Michael Bùi
May 11th, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply