No Image

Đây là lỗi tại Trump

April 8, 2020 kle 0

Tác giả: David Frum, từng là người viết diễn văn cho cựu TT Mỹ George W. Bush. Dịch: K.L. Dịch bệnh xảy ra không phải […]