Ý NGHĨA THẬT SỰ CỦA LÒNG ÁI QUỐC

Robert Reich, bài viết trên Substack.com

Dịch giả: Thụy Mân

Ngày lễ Độc lập là dịp thật đúng lúc để chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa thật sự lòng yêu nước của người Mỹ.

Đó không phải là ý nghĩa được hô hào do đám đông “MAGA”, những người xem lòng yêu nước là sự cần thiết thắt chặt biên giới. Trong phần lớn lịch sử nước Mỹ, đất nước này đã mở cửa cho những người chạy trốn khỏi chế độ chuyên chế và bạo lực từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Ý nghĩa của lòng yêu nước cũng không có được trong sự cuồng nhiệt của những người muốn nước Mỹ trở thành một quốc gia Cơ đốc giáo da trắng. Sứ mệnh đạo đức của Hoa Kỳ là mở rộng sự hòa nhập – mang lại quyền bình đẳng cho phụ nữ, người Da đen, người Mỹ bản địa, người từ châu Mỹ Latin, nhóm đồng tính luyến ái, Hồi giáo, Do Thái, vô thần, và những người tin theo thuyết bất khả tri.

Những người yêu nước chân chính không gây ra sự phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc chia rẽ sắc tộc. Những người yêu nước không kỳ thị đồng tính hay phân biệt giới tính. Những người yêu nước tìm cách khẳng định, củng cố và tôn vinh ý nghĩa của chữ “chúng ta” trong câu “chúng ta, những người dân Mỹ.”

Những người yêu nước chân chính cũng không mù quáng trước những bất công xã hội. Họ không cấm sách hay ngăn cản việc giảng dạy về tội lỗi, sai lầm của ông cha chúng ta trong quá khứ. Họ kết hợp sự tận tâm yêu thương nước Mỹ với khát vọng hướng đến công lý.

“This land is your land, this land is my land”, Woody Guthrie hát.

Và Langston Hughes cầu xin:

“Let America be America again,

The land that never has been yet—

And yet must be—the land where every man is free.

The land that’s mine—the poor man’s, Indian’s, Negro’s, ME—”

Ý nghĩa của lòng yêu nước cũng không phải từ những biểu hiện, biểu tượng của lòng trung thành như đứng hát quốc ca và vẫy cờ Mỹ.

Ý nghĩa thực sự của chủ nghĩa yêu nước nằm ở việc chia sẻ một cách công bằng những gánh nặng trong việc gìn giữ cho quốc gia đi lên – hy sinh vì lợi ích chung. Là sự nộp thuế đầy đủ thay vì vận động hành lang để có mức thuế thấp hơn hoặc tìm kiếm lỗ hổng về thuế để trốn tránh hoặc tuồn tiền ra nước ngoài. Là kềm chế những nỗ lực chính trị làm hỏng lý tưởng nền chính trị của chúng ta. Lên tiếng về cho sự lạm quyền, thậm chí có khi người ta có thể bị mất việc làm vì hành động đó. Tình nguyện dành thời gian và sức lực để cải thiện cộng đồng và đất nước.

Lòng yêu nước thực sự có liên quan đến việc tăng cường nền dân chủ của chúng ta — bảo vệ quyền bầu cử và bảo đảm tiếng nói người dân được lắng nghe hơn. Không làm cái việc tuyên bố bầu cử gian lận trong khi chẳng có một bằng chứng nào cho thấy hàng triệu người đã bỏ phiếu gian lận. Không thúc đẩy các luật khiến cho người dân khó bỏ phiếu hơn vì Lời nói láo khủng khiếp này. Không tranh cử dựa trên những lời nói dối về bầu cử gian lận.

Những người yêu nước chân chính không đặt lòng trung thành với đảng phái chính trị của mình lên trên tình yêu nước Mỹ. Những người yêu nước chân chính không ủng hộ một cuộc đảo chính có chủ đích. Người ta tố cáo nó – ngay cả khi cuộc đảo chính được hô hào thúc đẩy bởi cấp trên của mình, thậm chí khi cuộc đảo chính được hoạch định và chuẩn bị bởi một tổng thống, người đứng đầu đảng của họ.

Khi phục vụ trong văn phòng công quyền, những người yêu nước chân chính không cố gắng nắm giữ quyền lực sau khi cử tri đã chọn không bầu họ nữa. Họ không kiếm tiền từ chức vụ của họ. Khi phục vụ với tư cách là thẩm phán, họ tự loại mình ra khỏi những trường hợp có thể có những xung đột về lợi ích. Khi phục vụ tại Thượng viện, họ không sử dụng filibuster để ngăn chặn các luật lệ mà họ không đồng ý. Khi phục vụ trong các cơ quan lập pháp của tiểu bang, họ không cố gắng ngăn chặn lá phiếu của những người có thể không ủng hộ họ. Khi phục vụ tại Tòa án Tối cao, họ không bỏ qua tiền lệ để áp đặt hệ tư tưởng của riêng mình.

Những người yêu nước hiểu rằng khi họ phục vụ công chúng, một trong những trách nhiệm chính của họ là duy trì và xây dựng lòng tin của công chúng đối với các cơ quan và tổ chức mà họ chịu trách nhiệm.

Nước Mỹ đang gặp khó khăn. Nhưng không phải do có quá nhiều di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới, không phải do chúng ta mất đi “màu da trắng” hoặc tôn giáo thống trị của mình, không vì chúng ta không đứng hát quốc ca hay không kỷ niệm lịch sử, cũng không phải vì chúng ta có sự gian lận trong bầu cử.

Chúng ta đang gặp khó khăn vì chúng ta đang mất đi sự hiểu biết thực sự về lòng yêu nước đòi hỏi ở tất cả chúng ta.

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2924614584350994/

Be the first to comment

Leave a Reply