Người Ukraine là ai và tại sao họ lại kháng cự Nga

Volodymyr Yermolenko là một triết gia, chuyên viên phân tích và phóng viên người Ukraine.

Dịch giả: Khoa Lê

Tôi sẽ mô tả ở đây người Ukraine là ai và tại sao họ lại kháng cự. Cuộc kháng chiến này có nguồn gốc lịch sử rất sâu xa, và dựa trên một nền văn hóa chính trị cụ thể của Ukraine.

Văn hóa chính trị Ukraine là từ dưới lên và rất phi tập trung. Nó bắt đầu từ một cộng đồng, mà người Ukraine gọi là “hromada”. Hromada – một từ khóa cho triết học chính trị Ukraine ít nhất từ ​​thế kỷ 19, tức là triết học của Mykhaylo Drahomanov.

Drahomanov, được đào tạo như một nhà sử học về Hy Lạp và La Mã cổ đại, đã đưa ra triết lý hromada của mình dựa trên triết học Hy Lạp (Aristoteles) về thành phố / polis. Đối với ông, chính trị bắt đầu từ một cộng đồng địa phương, nhà nước nổi lên như sự tích hợp của các cộng đồng này, “hromada of hromadas”.

Đây là sự khác biệt rõ ràng đối với văn hóa chính trị Nga vốn tập trung và từ trên xuống. Sự thống nhất của nền chính trị Nga chỉ có thể xảy ra xung quanh một sa hoàng, một bạo chúa. Ở Ukraine, người dân luôn phản đối một sa hoàng. Zelensky là một người chống sa hoàng: quá gần gũi với người dân, “một trong chúng ta”

Tại sao quân đội Ukraine thành công bây giờ? Bởi vì tinh thần phi tập trung này trùng khớp với các kỹ thuật tổ chức quân sự của phương Tây mà Ukraine đã áp dụng trong quá trình hợp tác với NATO. Các chỉ huy cấp trung của Ukraine có nhiều quyền tự do hành động hơn các chỉ huy của Nga.

Cải cách tự quản được thực hiện từ năm 2014 đã trao nhiều quyền hạn hơn cho các thị trưởng. Các thị trưởng đã thể hiện tích cực bây giờ, tổ chức phòng thủ các thành phố. Điều thú vị là điều này đưa Ukraine đến gần hơn với thời trung cổ “đặc biệt” của Kyivan Rus, cộng đồng phi tập trung của các thành phố.

Một leitmotiv về văn học, lịch sử, triết học Ukraina phản đối ý tưởng tập trung về nhà nước và vũ trụ. Skovoroda, Shevchenko, Kostomarov, Drahomanov, những người theo chủ nghĩa xã hội Ukraine đầu thế kỷ 20. Ý tưởng chính là a) chống chuyên quyền, b) tự tổ chức

Cũng hãy nhìn vào tinh thần tự do và giải phóng của các nhà văn nữ Ukraina, từ Marko Vovchok đến Lesia Ukrainka – xu hướng nữ giải phóng và chống chế độ gia trưởng có từ rất sớm, vào thế kỷ 19, để kết luận: tinh thần yêu tự do, phi tập trung, chống chuyên chế này đã có ở Ukraine trong nhiều thế kỷ. Điều này rất khác so với Nga. Đương nhiên, người Ukraine hiểu rằng việc bảo vệ chế độ vivendi này là một cuộc chiến tồn tại.

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2850454288433691/

Be the first to comment

Leave a Reply