Putin đã là kẻ giết người tập thể

Ngày này 5 năm trước, lãnh đạo độc tài Assad ở Syria đc Putin ểm trợ đã dùng vũ khí hóa học giết 72 người dân, trong đó có 20 trẻ em(link của video phía dưới

Chúng ta đã lên án nó khắp nơi, ở trang nhà và ở STLĐ(nhóm cũ, đã bị FB xóa).

=> tội ác của Putin thì đầy rẫy từ xưa giờ, không chỉ ở Ukraine nên bạn khỏi phải bênh

Còn Trump/Foxnews/cuồng thì lúc đó đến giờ vẫn còn mê mẩn Putin và tìm cách bênh vực kẻ ác, bôi nhọ nạn nhân và sự thật

=> Nếu bạn im lặng lúc đó mà giờ chửi Biden không can thiệp đủ mạnh thì bạn không chống cái man rợ mà chỉ là đạo đức giả.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10105051318124841&id=6022867

Be the first to comment

Leave a Reply