Hôm nay là kỷ niệm ngày Mỹ đã mua lại tiểu bang Alaska của Nga

Hôm nay là kỷ niệm ngày Mỹ đã mua lại tiểu bang Alaska của Nga vào ngày 30 tháng 3 năm 1867 với giá 7. 2 triệu đô la, khoảng 140 triệu đô la hiện nay.

Vài tuần trước một dân biểu thân cận Putin đòi Mỹ trả lại những gì của Nga xưa nay, Thống Đốc Alaska bảo “Có ngon thì vào, dân Alaska có đủ đồ chơi”.

Go Alaska!

Nhã Duy

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2837303856415401/

Be the first to comment

Leave a Reply