SỰ THẬT VỀ VỤ “EXECUTIVE ORDER” CHO THÊM 400$ TỪ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG.

 

Ngày hôm qua August 8th,2020.Tông Tông Donald Trump có ký Sắc Lệnh (Executive Order) sẽ hổ trợ cho những người đang được lãnh tiền Thất Nghiệp, mà gần 5 tháng nay đã được Quốc Hội một tuần cho thêm 600$. Số tiền này nay đã chấm dứt sau ngày July 31st,2020.

Tiền Thất Nghiệp (Unemployment Benefits) phải được Lưỡng Viện Quốc Hội thông qua, mà hiện nay 2 Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang thương lượng nhưng chưa ngã ngũ.

Thế thì Tông Tông Trump đào đâu ra số tiền hứa hẹn 400$ đó,Chương trình ấy còn gọi là “Assistance Program for Lost Wages” Theo “Memorandum on Authorizing the Other Needs Assistance Program for Major Disaster Declarations Related to Coronavirus Disease 2019”, trên Website của Tòa Bạch Ốc đưa ra vào ngày August 8th, 2020, thì 400$ này sẽ được chi trả như sau:

-75% của 400$ tức là 300$ sẽ lấy từ quỹ của chính phủ Liên Bang (DRF): Department of Homeland Security’s “Disaster Relief Fund” mà hiện nay đang có 70 tỷ. Số tiền này xưa nay dành cho những thiên tai như Bão, Lụt, Cháy,Lốc.v…v…. Trong Memorandum có nói, FEMA (Federal Emergency Management Agency) sẽ đứng ra quản lý và chỉ được sài 44 tỷ thôi. Tức là chương trình 400$ này mà Liên bang chịu 300$, chỉ có 44 tỷ. Mà 44 tỷ thì thấm gì cho 16 triệu dân Mỹ đang nhận tiền Thất Nghiệp? Vừa đủ cho khoảng 9-10 tuần.

– 25% tức 100$ sẽ do từng Tiểu Bang (TB) chịu trách nhiệm,chi ra lấy từ quỹ (CRF) Coronavirus Relief Fund. Quỹ CRF này có 150 tỷ từ Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act – March 27th,2020) đưa xuống các TB, nay đã sài còn 80 tỷ, theo Treasury Inspector General.

Memorandum cũng nói rõ, Quỹ DRF phải đễ dành 25 tỷ còn lại không được đụng tới, nên nhớ mùa thiên tai hàng năm Hurricane,Tornado… ở các TB miền Nam bên Mỹ hiện nay đang bắt đầu.Đến lúc đó hết 44 tỷ, số tiền 400$ này sẽ hoàn toàn do các TB chịu trách nhiệm. Khỗ nỗi hiện nay các TB đã sài hầu như hết tiền dành cho Thất Nghiệp,họ phải xin thêm chính phủ LB lấy từ CRF mà CRF không phải chỉ lo cho Thất Nghiệp không thôi, mà còn nhiều vấn đề khác. Có 3 TB đã sài hết quỹ là California, Colorado, Mississippi, còn South Carolia, Kentucky, Louisiana cũng đã sài gần hết tiền cứu trợ từ CRF gửi xuống rồi.

Quý vị thử nghĩ đi, FEMA xưa nay chưa bao giờ dính vô lo vụ Thất Nghiệp. Nay kêu họ hợp tác với Sở Lao Động của từng TB đễ chi trả tiền Thất Nghiệp thì biết đến bao giờ họ mới làm việc với nhau được, trong khi các computer systems đã quá cũ cần re-program. Nội cái, các TB hiện nay đang xính vính đễ lo cho dân Thất Nghiệp còn chưa làm xong, thế thì nhân lực đâu mà còn vẽ thêm việc ra như thế.

Cũng như quý vị kêu một tên sửa ống nước gặp một thằng đang cháy túi..2 đứa bay đi xây nhà coi xem nào…quả là lộn sòng.

Đồng thời chương trình này chỉ dành cho những ai có đủ điều kiện được lãnh Thất Nghiệp trên 100$/wk từ TB mà thôi (bỏ qua vụ 600$ LB), dưới 100$/wk thì coi như bị gạt ra ngoài.

Vì thế cái trò “Assistance Program for Lost Wages” này bày ra nghe là thấy không lọt lỗ tai chút nào…phe ta cứ việc ngồi đó đi mà..chờ..

https://www.whitehouse.gov/…/memorandum-authorizing-needs-…/

Michael Bùi
August 9th,2020

Be the first to comment

Leave a Reply