ĐỄ NHẬN TIỀN KÍCH THÍCH KINH TẾ (STIMULUS CHECK) NHANH HƠN:

Tiền Stimulus Check chính phủ đã gửi ra từ tuần này,ai chưa nhận được thì Sở Thuế IRS có 2 cửa (portal) đễ giúp quý vị lãnh được mau hơn: 1,200$ (cá nhân) & 2,400$ (vợ chống):

1/ Cho những ai chưa khai thuế năm 2019 (đã khai năm 2018). Quý vị vào cửa này điền ngay đi, với tất cả những dữ kiện cá nhân và con số Adjusted Gross Income (AGI – 1040’s Line 7) của năm 2018.

Nếu quý vị muốn nhận tiền qua ngã Bank Direct Deposit,nhanh hơn là ngồi chờ check,thì điền thêm những dữ kiện của nhà Bank vào, họ cần Routing # và Account #.

Nếu chưa khai thuế 2019 mà không chịu điền form điện tử này, IRS họ sẻ không gửi tiền cho quý vị đâu (họ cho hồ sơ của mình vào dạng status undetermined) . Điền xong xuôi, IRS sẻ cho mình efile rồi IRS sẻ gửi email confirm.

https://www.freefilefillableforms.com/…

2/ Đã khai thuế 2019 rồi, muốn biết coi tiền của mình chính phủ đã gửi đi chưa hoặc muốn đưa cho Sở Thuế IRS thêm dữ kiện về nhà Bank đễ được Direct Deposit, thì vào cửa này (IRS mới released sáng nay):

https://sa.www4.irs.gov/irfof-wmsp/notice

https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

Good Luck các anh các chị.

Michael Bùi
Arp 15th, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply