SỰ THẬT SAU BÀI GIẢNG VỀ NGÂN SÁCH QUỐC GIA CỦA MAI CỒ TRẦN

 TRẦNTrước tiên mời quý vị coi clip Mai Cô Trần giảng dạy về Ngân Sách Quốc Gia và Mandatory Spending & Discretionary Spending:

https://www.youtube.com/watch…

Những con số Mai Cô Trần viết trên bảng lấy từ đâu ra ( hình # 1) và giảng rằng những con số này cho Social Security & Medicare & Medicaid là những con số hàng năm chính phủ Trump sẻ tăng và tăng nửa, chứ không hề có chuyện cắt giảm gì hết?

Đảng Dân Chủ, họ chỉ nói láo hù dọa, những người chống Trump hoàn toàn bịa chuyện đễ gây hoang mang dư luận, chứ làm gì mà có cắt giảm.

Xem đi,

Tài khoản chi cho Social Security & Medicare & Medicaid tăng đều đều hàng năm rõ ràng như thế này thì hồ hởi phấn khởi quá rồi, Trump quả là thiên tài, còn đòi hỏi gì nửa:

1,038 tỷ (2019) – 1,092 tỷ (2020) – 1,151 tỷ (2021) – 1,217 tỷ (2022) – 1,287 tỷ (2023) – 1,362 tỷ (2024).

Trời ơi là trời…

Đứng lớp & quay clip rồi phát tán trên mạng như thế này thì chết thật?

Ông Mai Cô Trần ơi là ông, ông nhầm to rồi. Hảy nhìn kỷ vào trang 111 (hình # 2) của A BUDGET FOR AMERICA’S FUTURE FISCAL YEAR 2021 do Tòa Bạch Ốc đưa ra, coi những dữ kiện mà ông đang sài nhé:

https://www.whitehouse.gov/…/uploads/2020/02/budget_fy21.pdf

Ở hàng cuối cùng, họ đã ghi chú rõ ràng, đây là những con số BASE LINE, mà tiếng Việt dịch là ĐƯỜNG CƠ SỞ.

Chính phủ dùng Base Line Estimate đễ làm cái mốc cho mọi dự định về tương lai. Không có Base line sẻ rất khó tính toán.Trong Budget họ đưa bảng Base Line vào đây sẻ làm cho những người thiếu kiến thức dễ hiểu lầm.

Base Line chỉ là estimate, là con số ngân khoản sẻ cần theo tiến trình phát triển của QG hàng năm, nếu mọi sự không có gì thay đổi.

Base Line được tạo ra bởi Congressional Budget Office (CBO) từ năm 2009, đễ giúp cho chính phủ dễ dự định ngân sách và phỏng đoán tình hình tài chánh cho những chương trình này sẻ đi về đâu (Projection).

Base Line khác với Proposed (dự định). Hảy lật qua trang 110 (hình #3) thì sẻ thấy Trump White House muốn dự định Ngân Sách (proposed) thế nào cho tương lai.

Cắt tùm lum hết theo Budget Proposal Table S-2

Dùng con số Base Line rồi hô hoán lên rằng, đó là những con số chính phủ sẻ dùng cho Ngân Sách Liên Bang 2021 và những năm về sau thì…..Mai Cô Trần có sự hiểu biết kém quá.

Bây nói tới MANDATORY SPENDING và DISCRETIONARY SPENDING:

Ngân Sách Hoa Kỳ chia ra làm 3 phần:

1/ Mandatory Spending:Chi tiêu bắt buộc.
2/ Discretionary Spending: Chi tiêu tùy theo
3/ Trả lãi chính phủ đang thiếu nợ qua Treasury Bond

a/ Chi tiêu bắt buộc (Mandatory Spending) chiếm khoảng gần 3 ngàn tỷ cho năm 2020, mà trong đó 2 chương trình chính là Social Security và Medicare ( chiếm khoảng 37 % = 1,110 tỷ).

Ngoài ra còn những chương trình khác trong chi tiêu bắt buộc như: Earned Income Tax Credit, Supplemental Nutrition Assistance Program (Food Stamps), Supplemental Security Income (SSI), Temporary Assistance for Needy Families (TANF), and Unemployment Insurance, và nhiều chương trình khác như Ngân Sách cho Bưu Điện, Quỷ Tiền Già cho nhân viên chính phủ Liên Bang, Quỷ Trợ Cấp cho nhà nông..v…v…. cộng chung chiếm khoàng 63% = 1,890 tỷ.

b/ Chi tiêu tùy theo (Discreationary Spending) chiếm khoảng 1,485 tỷ, QH muốn tăng hay giảm, tùy theo tình hình không bắt buộc như: Ngân Sách cho Quốc Phòng, Viện Trợ cho những nước khác, Giáo Dục, Giao Thông Vận Tải..v…v….

c/ Trả lãi cho nợ chính phủ đang vay: 479 tỷ

Tóm lại Mandatory Spending là những chi tiêu bắt buộc chính phủ phải chi, còn Discretionary Spending là những chi tiêu tùy theo tình thế có thể không chi cũng được.

– Thế chính phủ có thể cắt tài khoản cho Mandatory Spending hay không?

Được chứ sao không, tuy luật bắt phải chi nhưng chi bao nhiêu thì tùy theo khả năng của chính phủ. Và dĩ nhiên chẳng có ai dại gì mà đụng vào quỹ tiền già SSA của người già. Nhưng đối với Medicare & Medicaid thì họ dám chứ. Tuy nhiên những chương trình này nằm trong Mandatory Spending nên họ phải cần đổi luật bởi thông qua Lưỡng Viện QH và TT

– Vậy muốn cắt Mandatory Spending thì phải làm gi?

Tòa Bạch Ốc sẽ đưa ra những con số, tăng hay giảm còn gọi là Budget. Budget này phải được thông qua Lưỡng Viện. Nếu thông qua và được TT ký, thì nó sẽ trở thành tài khoản chi mới cho Mandatory Spending.

Vì thế , đừng nghĩ Social Security và Medicare là Mandatory Spending là bất khả xâm phạm. Bắt phải chi nhưng con số chi ra bao nhiêu chính phủ có thể đổi được, như qua tài khóa Tòa Bạch ốc mới đưa ra như trong hình kế tiếp (hình #4).

Những con số này do Ủy Ban có Trách Nhiệm về Ngân Sách Liên Bang tính ra, qua Tài Khóa cho năm 2021 mà TT Trump mới công bố:

Tòa Bạch Ốc xin QH (Thượng và Hạ Nghị Viện) cắt hết cả 2: Mandatory Spending và Discreaionary Spending cho 10 năm tới, bắt đầu từ năm 2021(hình #4)

Michael Bùi
Feb 17th, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply