“Dân chủ thổ tả” – họ là ai?

Tác giả: Hoàng Ngọc Diêu


Nhóm từ “dân chủ thổ tả” xuất hiện trên mạng Internet từ 2018 (theo bộ máy tìm kiếm Google cho biết nhóm từ này được ghi nhận sớm nhất là vào tháng 8 năm 2018) và nhóm từ này được dùng càng ngày càng nhiều.
Nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, đặc biệt giai đoạn lịch sử trực tiếp liên quan đến người Việt tị nạn thì thấy:
1) Gerald Ford (tổng thống thứ 38) giữ nhiệm kỳ từ 1974 đến 1977 là tổng thống cố gắng hết sức để vận động lưỡng viện Hoa Kỳ giúp cho VNCH những ngày đen tối và tuyệt vọng nhất. Ông cũng là người ra lệnh giúp những người Việt di tản trong những ngày cuối 30/4/1975 và là người tiếp nhận hàng ngàn người Việt tị nạn trong thời gian ông đương nhiệm. Ông là tổng thống thuộc đảng Cộng Hoà.
2) Jimmy Carter (tổng thống thứ 39) giữ nhiệm kỳ từ 1977 đến 1981 là tổng thống mở cửa cưu mang làn sóng người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ trong giai đoạn cao điểm nhất. Sau khi không còn làm tổng thống, ông là người hoạt động xã hội và cứu trợ cho đến khi qua đời. Ông là tổng thống thuộc đảng “dân chủ thổ tả”.
3) Ngày 23 tháng 5 năm 1975, lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua luật Indochina Migration and Refugee Assistance Act, luật này cho phép 130 ngàn người tị nạn từ Đông Dương được nhập cảnh Hoa Kỳ, phần lớn là người Việt. Điều thú vị là luật này được Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ, ông Peter Wallace Rodino Jr., thuộc đảng Dân Chủ đề đạt [1].
– Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 246 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 135 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [2].
– Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 46 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 30 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận và lý thú là có 2 nghị sĩ đảng Cộng Hoà phản đối [3].
4) Ngày 3 tháng 3 năm 1980, luật Refugee Act được Lưỡng Viện Hoa Kỳ thông qua. Luật này cho phép gia tăng từ 17,400 lên thành 50,000 người tị nạn được đến Hoa Kỳ mỗi năm. Cần biết, đây là thời điểm nóng bỏng nhất trong làn sóng người tị nạn cộng sản Việt Nam vượt thoát chế độ cộng sản. Điều thú vị là dự luật này do Nghị Sĩ Ted Kennedy, thuộc đảng Dân Chủ đưa ra [4].
– Sau khi được đưa lên Thượng Viện, 51 Nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ và 33 Nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [5].
– Sau khi được đưa lên Hạ Viện, 220 dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và 108 dân biểu thuộc đảng Cộng Hoà đồng thuận [6]. Điều lý thú là có đến 32 dân biểu đảng Cộng Hoà phủ quyết trong khi chỉ có 15 dân biểu đảng Dân Chủ cũng không đồng thuận dự luật này.
Cả hai luật quan trọng nhất giúp người tị nạn đều do các ông “dân chủ thổ tả” đề đạt và cả hai luật quan trọng này đều có đa số các ông “dân chủ thổ tả” đồng thuận.
———————————
Có bao nhiêu người còn nhớ những con người “thổ tả” ấy đã mở cửa cho mình có tự do trong những ngày tháng đen tối nhất?
Thử hình dung, một ông “không thổ tả”, một ông “thổ tả” và cả đống các ông “thổ tả” khác không đưa ra dự luật, không thông qua dự luật và nhất định đóng cửa, không cho người Việt tị nạn vào Hoa Kỳ thì chuyện gì đã xảy ra? Nhưng, có lẽ khối người thản nhiên phán “dân chủ thổ tả” chẳng bao giờ biết hoặc chẳng bao giờ muốn biết những chuyện này.
Chú thích:
[1] https://www.congress.gov/bill/94th-congress/house-bill/6755
[2] https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/h152
[3] https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/s186
[4] https://www.congress.gov/bill/96th-congress/senate-bill/643
[5] https://www.govtrack.us/congress/votes/96-1979/s262
[6] https://www.govtrack.us/congress/votes/96-1979/h670

Be the first to comment

Leave a Reply