Sự thật về quy tắc kiểm duyệt của FaceBook

Tác giả: Benjamin Nguyen

Nhiều bạn không nắm vững chuyên FB , luật lê quy đinh . Môt số cũng không hiểu tai sao có môt số FB tai VN bi chân hay xóa bài?Nên xem giải thích dưới:
Khi mà bạn chưa năm vững chuyện này thi hãy khoan comment như thế. Nhớ là : không bao giờ FB dám cung cấp thông tin cá nhân of bạn cho bất cứ ai , cho dù theo sư yêu cầu cũa QG sở tại ngoại từ tài khoản đó là cũa bon khủng bố tụi buôn người hay child abuse. Bạn bi lộ thông tin cá nhân là do bạn không biết cách che dầu thông tin cá nhân chứ không phải FB tiết lộ thông tin cá nhân of bạn
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UVD9a2Ca4ws
FB không ngu để bi ra điều trần trước QH Au châu, Mỹ, Nhât, HQ Úc,nhiều lần và FB không ngu vi phạm lời hứa để bi kiên cáo làm cổ phiếu rớt và bi phạt hàng tỷ dollars

Chuyện này dài dòng lắm . Đó là lý do FB fired cách chức bà Lê Diệp Kiều Trang GD FB Đông Nam Á FB( VN nằm ở trong) tai Singapore vừa rồi

Môt phần các bạn FB tai VN không có thông tin và thiếu hiểu biết chuyên khiếu nại, Và chính các bạn đó để lô thông tin cá nhân cho tui DLV và 47 … ( Nên các bạn cần set lai tất cả thông tin cá nhân phải để chế độ ẩn, kể cả thông tin về bạn bè , số phone ,địa chỉ, email ngày SN.vv chỉ nên set “riêng mình tôi thấy ” (Only me)

Có sự hiểu lầm một số các bạn đó với nhóm an ninh FB VN tai Singapore

Các bạn đó không biết cách gửi thư khiếu nại đến cơ quan nào để kiên hay khiếu nại FB.

Ben đã từng hướng dẫn rồi nhưng nhiều người thấy rắc rối or thiếu khả năng sinh ngữ hay thiếu thông tin nên cứ lờ đi rồi cứ thế mà la lớn trên FB .Nên chuyên này tái diển hoài

Thêm nữa một số không hiểu chi hết về nguyên tăc làm viêc cũa FB

Nguyên tắc làm việc tại các Văn phòng FB trên TG như sau :

FB chia ra làm nhiều vùng , mỗi vùng bao gồm nhiều QG và có 1 văn phòng và môt số lương nhân viên điều hành. Mỗi vùng Với số tài khoàn lớn lắm từ 300 đến 700 Triệu người tham gia FB

FB VN nằm trong vùng Đông Nam Á ( gần 500 Triêu tài khoản mà chỉ riêng VN có trện 57 triêu tài khoản FB rồi)

Nhóm nhân viên FB Đông Nam A tai Singapore không có nhiều nguời biết tiếng Viêt vì hầu hết là người Singapore nói tiếng Anh
Với số lượng tài khoản FB khổng lổ như thế nên văn phòng FB tai Singapore không dể kiểm tra tất cả các soure

Họ dưa trên 4 nguyên tắc này đề warning hay block các tai khoản FB vi phạm

1 * FB đã có phần mêm .lâp trình sằn các vi phạm luât lệ FB ( xem giải thích tai link FB)

2* Dựa trện các trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh , khủng bố, và các sư nguy hai cũa 1 QG nào đó yêu câu FB ngăn chận(Nhưng phần này FB sẻ không chấp nhận chuyện QG đó báo cáo trấn áp đôi lập ôn hòa . FB sẻ không chận đứng các bản tin bât lơi (Không tung tin fake, không có tình cách lật đổ chính quyền , nguy hại cho XH ) FB không làm lợi lơi cho 1 đảng đương quyền hay môt QG có thành tích đôc đảng nào ) .Chủ trương FB không giúp bất cứ chính phủ , phe nhóm , đảng phái nào để trấn áp đối lập ôn hòa trong nước đó. Đây là tiêu chuẩn FB hứa trước các ủy ban QH các nước và các UB nhân quyền .Chính phần này nhiều bạn tai VN hiểu lầm

Nhớ là : không bao giờ FB dám cung cấp thông tin cá nhân of bạn cho bất cứ ai , cho du theo sư yêu cầu cũa QG sở tại ngoại từ tài khoản đó là khủng bố tụi buôn người hay child abuse. Bạn bi lộ thông tin cá nhân là do bạn không biết cách che dầu thông tin cá nhân chứ không phải FB tiết lộ thông tin cá nhân of bạn

3* FB vì thiếu nhân viên an ninh mạng nói tiếng Viêt tai Singapore nên khi họ nhận 1 khiếu nại từ môt ai đó về bài vỡ cũa 1 FB nào đó viết cho là vi phạm luât FB Vi dụ như khiếu nai báo cáo cũa (như 47 DLV , Tinh báo Hoa Nam, hay nhòm cưc hữu VN hay of ai đó cho là bạn vi phạm tiêu chuẩn cua FB thì VP FB tai Singapore ,họ tạm thời block tạm thời FB đó và sẻ xem xét lai và sẻ trả lời sau khi nhận khiếu nại rằng bạn không vi phạm
Nhựng bạn lại không khiếu nại nên bi chặn lâu hơn
Chinh chủ tài khoản FB đó không biết cách khiếu nai nên cứ trách FB

4 * Cũng có trường hơp có người khiếu nai sai hay nhân viên FB lộng quyên Vi du vưa rồi 1 số FB VN dùng chữ ” T chó:” ám chì lòng hận thù TQ , Thât tế chử này hoàn toàn không vi phạm luât FB

Nhưng chính tụi tình báo Hoa Nam TQ đã khiếu nại và ngay chính trong VP FB tai Singapore có thể có 1 số nhân viên người Hoa thân TQ đã cố tình lâp trình ngân chận hai chữ nảy .Nhưng các bạn tai VN không đũ trinh đô English để viết thư khiếu nại hay kiên FB cấp cao hơn

Nên FB, họ chi căn cứ vào ai đó ( 47 ) hay DLV hay nhóm cưc hữu , nhóm Hoa Nam không thich bài đo bất lơi cho VN hay cho TQ nên tui này báo cáo lên FB bài viết đó là vi phạm

.Chinh vì thê FB tạm thơi block hay xóa ngay Sau đó chờ khiêu nạiv

Các bạn viết cái gi ,nên tim hiểu trước đừng có chỉ trích và share mà không tìm hiểu ,chưa nắm thông tin

Cần kiểm chứng gì thì hỏi Ben tìm cho

Các cơ quan QT nào các ban cần khiêu nai FB thi cứ nhắn cho Ben ,
Thêm nữa khi ban khiếu nai phải viết thư bằng ENGLISH kèm theo chứng cứ chinh xác và tư nạn nhân khiếu nại

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-46805724

*******************

Source :
* Video có dịch tiếng Việt Face book khằng đinh không trao tại liệu cá nhân cũa người dung FB dù đó tài khoàn cũa những người đối lâp ôn hòa cho Công an Viet nam

Facebook cam kết không trao dữ liệu người dùng cho công an

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UVD9a2Ca4ws

*Video CEO Facebook trả lời TNS TedCruz về chuyên FB Kiểm duyêt các đối lập chình trị ôn hòa tai các nước đôc đảng

https://www.youtube.com/watch?v=FNb7blS6MH0

*https://www.youtube.com/watch?v=135QwmQWLrY

*************************
* Những điều sau đây đuoc coi như vi phạm luật lệ FB bạn có thê bi warning hay bi Block FB
https://www.facebook.com/communitystandards/

*https://www.facebook.com/communi…/violence_criminal_behavior
*https://www.facebook.com/communitystandar…/credible_violence
https://www.facebook.com/…/dangerous_individuals_organizati…
*
https://www.facebook.com/commun…/promoting_publicizing_crime
https://www.facebook.com/communitystandar…/coordinating_harm

https://www.facebook.com/communitystandards/safety
https://www.facebook.com/communitysta…/objectionable_content
*https://www.facebook.com/communityst…/integrity_authenticity

https://www.facebook.com/c…/respecting_intellectual_property

https://www.facebook.com/community…/content_related_requests

Be the first to comment

Leave a Reply