Thượng viện thông qua gói dự luật thuế, sức khỏe và khí hậu sâu rộng, đưa đảng Dân chủ lên đỉnh của chiến thắng lịch sử

Loc Pham

WASHINGTON – Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã thông qua một gói kinh tế và khí hậu với tỷ số khít khao vào Chủ nhật 7/8, đưa Tổng thống Joe Biden và đảng của ông lên đỉnh của một chiến thắng lập pháp lớn, chỉ ba tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tháng 11.

Sau một phiên họp Thượng viện xuyên đêm kéo dài, cuộc bỏ phiếu 51-50 đã hoàn toàn đúng theo đường lối của các đảng phái, với tất cả các đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu không và tất cả các đảng viên Dân chủ bỏ phiếu đồng ý. Sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris bỏ phiếu đồng ý, các đảng viên Đảng Dân chủ đã đứng lên và vỗ tay.

Đạo luật, được gọi là Đạo luật Giảm lạm phát, hiện đang được chuyển đến Hạ viện, nơi trở lại sau kỳ nghỉ hè vào thứ Sáu, để thông qua đạo luật và gởi đến bàn của Biden để xin chữ ký.

“Đó là một con đường dài, khó khăn và quanh co, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi. Tôi biết đó là một ngày dài và một đêm dài. Nhưng chúng ta đã hoàn thành ngày hôm nay”, lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer nói trên diễn đàn Thượng viện trước lần bỏ phiếu cuối cùng.

“Sau hơn một năm làm việc chăm chỉ, Thượng viện đã làm nên lịch sử. Tôi tin tưởng Đạo luật Giảm lạm phát sẽ tồn tại như một trong những kỳ tích lập pháp của thế kỷ 21”.

Dự luật dài 755 trang bao gồm 430 tỷ đô la để chống lại biến đổi khí hậu và mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, được chi trả bằng tiền tiết kiệm mua thuốc theo toa và thuế đánh vào các tập đoàn. Nó đặt ra hàng trăm tỷ đô la để giảm thâm hụt.

(lược dịch)

https://www.facebook.com/groups/2426060594206398/permalink/2954056551406797/

Be the first to comment

Leave a Reply